Wikinggruppen i E-handel

Förbud mot kortavgift 1 augusti 2010

I Sydsvenskan kan man läsa att varje kontaktköp utgör en samhällskostnad om 4,6 kronor, enligt en undersökning som Riksbanken låtit genomföra. Bengt Nilervall på Svensk Handel säger till Sydsvenskan att butikerna nu kommer tvingas betala mellan 68 öre och 3 kronor per köp, när betalkort används och mellan 68 öre och 3 kronor plus ytterligare mellan 1,5 och 3 procent på köpesumman när det gäller kreditkort.

Samhällskostnad blir till kostnad för butiksägare?

Ur detta kan man tolka att samhällskostnaden som Riksbankens undersökning visar på alltså blir till en kostnad som den privata sektorn istället ska få stå för. En besparing i två led med andra ord. Det är därmed inte konstigt att man talar om stora besparingar till följd av den nya lagen. Vore det då inte rimligt att den lägre kostnaden som blir i och med att människor betalar med kort finansieras med samhällets medel och inte med handlarnas kan man undra.

Små butiker drabbas värst

Små butiker drabbas enligt Bengt Nilervall hårt av förändringen. Exempel som att någon köper en chokladkaka i en kiosk tas upp och pekar på att avgiften äter upp hela marginalen och man kan till och med dra slutsatsen att småköp kan innebära en ren förlust för små butiker som tillåter kortbetalning. Bengt Nilervall tror därför att många små butiker kommer förbjuda kortbetalning för belopp under 100 kronor.

Inget tvång om att tillåta kortbetalning

Thomas Ordeberg, departementssekreterare på finansdepartementet, säger till Sydsvenskan att den nya lagen inte innebär något tvång för handlare att tillåta kortbetalning. Samtidigt har Sydsvenskan pratat med butiksägare som redan nu tagit bort kortbetalning som alternativ. Det kan vara tidigt att säga något om det, men det är inte orimligt att tro att kortbetalningarna kommer att minska i antal istället för att öka, såsom man från statens sida hoppas i och med den nya lagen.

Förbjudet att ta ut extra avgift

Många mindre handlare har länge tagit ut en avgift när man betalar med kort. Detta har i många fall stridit mot de avtal handlarna haft med exempelvis VISA, men något förbud har inte funnits i lag. Den nya lagen gör det alltså förbjudet att ta ut någon extra avgift vid betalning med kort, vilket är orsaken till att lagen kommer slå hårt främst mot små butiker.

Inga straff?

Enligt Thomas Ordeberg finn inget straffstadgade i den nya lagen, vilket i praktiken betyder att det är mycket svårt att avgöra vad som händer om en handlare faktiskt tar ut den extra avgiften vid betalning med kort. Det finns ingen information i lagen om vilken myndighet som ska tillse att lagen efterföljs och därmed kan den faktiskt verka lite uddlös. Vad som händer om en handlare anmäls för att ha tagit ut den extra avgiften återstår därmed att se.

Läs Sydsvenskans artikel Ny lag kan stoppa mindre kortköp.

Mail

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Nyhetsbrev

Anmäl er till vårt inspirerande nyhetsbrev som kommer en gång i månaden.