Caroline Berg i E-handel

European Accessibility Act 2025

Tillgänglighet för alla

I dagens digitala era är e-handel inte bara en trend utan en integrerad del av vår vardag. Med bara ett par klick kan vi köpa allt från dagligvaror till lyxprodukter utan att behöva lämna våra hem. Men för många människor är den virtuella shoppingupplevelsen inte alltid lika tillgänglig som den borde vara.

Lagkrav 2025

European Accessibility Act 2025 (EAA) är ett direktiv som har instiftats för att garantera digital tillgänglighet över hela Europa. Dess huvudsyfte är att säkerställa att varje individ, oavsett deras fysiska eller kognitiva begränsningar, ges möjlighet att fullt ut delta i den digitala världen. Detta omfattar en bred mångfald av människor, såsom de med synnedsättningar, hörselnedsättningar samt motoriska eller kognitiva funktionsnedsättningar.

Lagkravet träder ikraft 28 juni 2025 och kommer att omfatta alla e-handlare med undantag för mikroföretag. Ett mikroföretag definieras som företag med mindre än 2 miljoner euro i årsomsättning eller årlig balansomslutning och färre än 10 anställda. De riktlinjer som ska uppfyllas enligt lagkravet är WCAG:s riktlinjer (2.1 – nivå AA).

Observera att du som mikroföretag endast undantas från lagkravet gällande tjänster (vilket innefattar e-handeln), tillverkar du produkter så finns andra tillgänglighetskrav att ta hänsyn till under EAA.

Regeringens proposition 2022/23:42 https://www.regeringen.se/contentassets/489a04dd2a4448e48a91656fd582bfd5/prop_2223_42.pdf

Riktlinjerna i korthet

WCAG baseras på fyra principer.

Uppfattningsbar (engelska: perceivable) innebär att information och komponenter presenteras på ett sätt som användare förstår. Det innebär exempelvis att det alltid behöver finnas textalternativ till grafiska element och bilder samt att kontraster måste vara tillräckligt starka.

Hanterbar (engelska: operable) betyder att användargränssnittet inte kan kräva interaktion som en användare inte kan utföra. Exempelvis behöver all funktionalitet kunna styras från tangentbordet.

Begriplig (engelska: understandable) innebär att användaren måste kunna förstå informationen som presenteras likväl som hur gränssnittet ska hanteras. Det innefattar exempelvis att knappar och kontroller ska se likadana ut i hela webbutiken och att tydliga felmeddelanden används vid användning av formulär.

Robust (engelska: robust) betyder att butiken måste fungera i olika webbläsare och med olika hjälpmedel.

De fullständiga riktlinjerna finns att hitta här: https://www.w3.org/TR/WCAG21/

Exempel

Tillgänglighetsanpassning omfattar ett stort område av funktionalitet. För e-handlare är det av naturliga skäl viktigt att fokusera på anpassning av köpflödet. Nedan följer ett vanligt exempel på problem hos webbutiker.

Ej godkänt. Både kontrasten mellan textfärgen och knappens bakgrund samt knappens bakgrund mot den vita sidan är för låg. Det är heller inte tillräckligt tydligt vilken som är primär-/sekundärknapp.

Ej godkänt. Kontrasten mellan knappen och den vita bakgrunden är bra, men kontrasten mellan textfärgen och knapparnas bakgrund är inte tillräckligt stora. Det är heller inte tillräckligt tydligt vilken som är primär-/sekundärknapp.

Godkänt. Kontrasten mellan bakgrunden, knapparna och texten är tillräckligt stora samt att primär-/sekundärknapp skiljer sig tydligt åt.

Inte bara ett krav, även en möjlighet

Att investera tid och resurser i ett nytt lagkrav kan initialt kännas besvärligt, men det finns flera fördelar med detta arbete. Att följa tillgänglighetsdirektiven medför positiva effekter för alla era kunder, oavsett om de har någon typ av funktionsvariation eller inte. Genom att anpassa er till lagkraven bygger ni inte bara ett mer inkluderande varumärke, utan det innebär också en potentiell expansion av kundbasen.

Ungefär 20% av befolkningen uppskattas tillhöra denna grupp. Dessa individer kan ha olika typer av nedsättningar: permanenta (till exempel avsaknad av en arm), temporära (som till exempel ett tillfälligt armbrott) och situationella (som till exempel att man bär på ett spädbarn).

Genom att anpassa er e-handel för olika typer av nedsättningar kan det därmed öka er konvertering och vinna lojalitet hos nya kunder. Dessutom kan dessa förbättringar ha positiva effekter på både konvertering och synlighet online då sökords- och konverteringsoptimering i flera fall går hand i hand med tillgänglighetsdirektiven.

Vad behöver jag göra?

Är du en e-handlare med fler än tio anställda eller har en omsättning på mer än två miljoner euro per år så rekommenderar vi att du hör av dig till oss så hjälper vi er med en mer omfattande genomgång av siten.

Tillhör du den kategori som undantas från lagkravet rekommenderar vi i vilket fall att se över siten. Vi har satt ihop ett paket där vi går igenom tillgängligheten på siten och utför en del grundläggande åtgärder såsom färgkontrast, rubrikstruktur, storlek på klickytor, alt-texter samt kontroll av formulär.

Mer information de olika tjänsterna hittar du här.


Caroline Berg
Head of Commercial

Mail

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Nyhetsbrev

Anmäl er till vårt inspirerande nyhetsbrev som kommer en gång i månaden.