Marknadsföring i E-handel

Kampanjer och Prisinformationslagen

Att driva en framgångsrik e-handel innebär inte bara att erbjuda produkter och en användarvänlig webbplats, det handlar också om att följa lagar och regler som påverkar hur du kommunicerar priser och kampanjer till dina kunder. En av de viktigaste aspekterna inom området är Prisinformationslagen. I detta blogginlägg kommer vi att titta närmare på hur e-handlare kan navigera genom dessa regler och skapa effektiva kampanjer samtidigt som de följer lagen.

Vad är Prisinformationslagen (PIL)?

Prisinformationslagen är en reglering som syftar till att säkerställa rättvis och tydlig prissättning för konsumenter. Den är särskilt relevant för e-handlare eftersom den styr hur priser kommuniceras på webbplatser och i marknadsföring. Den 1 september 2022 infördes en ny regel för hur företag ska informera om prissänkningar vid till exempel rea eller andra erbjudanden och kampanjer. Här är några av de viktigaste punkterna som e-handlare bör vara medvetna om:

 • Hur länge får man ha rea?

  Marknadsdomstolen har fastställt att rea-aktiviteter vanligtvis bör begränsas till högst några veckor. Om en kampanj pågår i mer än två månader per år anses det i regel vara vilseledande. Denna reglering syftar till att upprätthålla ärlig och transparent praxis inom handeln samt förhindra konsumentförvirring. Det är viktigt för e-handlare att följa dessa riktlinjer för att undvika potentiella rättsliga konsekvenser och bygga förtroende hos sina kunder.

 • Information om prissänkningar

  När en vara marknadsförs till rabatterat eller nedsatt pris ska det i marknadsföringen också anges det lägsta pris med vilket varan har marknadsförts under de senaste 30 dagarna. Detta pris brukar i dessa sammanhang kallas “30-dagarspriset”.

  Konsumentverket (som har i uppdrag att kontrollera efterlevnaden av lagen) kom i förra veckan (Oktober 2023) ut med nya ställningstagande* som kan sammanfattas enligt nedan:

  • Inga ytterligare referenspriser, förutom 30-dagarspriset, ska visas i samband med kampanjpriset. Exempelvis “Ordinarie pris” eller “Rekommenderat pris”.
  • 30-dagarspriset ska ligga till grund för beräkningen av prisnedsättningen.

*Dessa ställningstagande är inte rättsligt bindande.

 

Exempel

En produkt säljs för 1000 kronor från den 1 oktober till 23 november.

Produkten sänks med 20% den 24 november. Det lägsta priset 30 dagar innan prissänkningen har varit 1000 kronor.

Kampanjen fortsätter utan avbrott och produkten sänks ytterligare till totalt 40% den 13 december.
Det lägsta priset innan denna prissänkning har varit 800 kronor men eftersom prissänkningen skett gradvis i en och samma kampanj så räknas prissänkningen fortfarande från 1000 kronor.

 

Kampanjen avslutas den 20 december och produkten återgår till ordinarie pris på 1000 kronor.

Den 27 december startar en mellandagsrea och produkten sänks med 70% (till 300 kronor).
I detta fall har det lägsta priset innan prissänkningen varit 600 kronor och därför ska den utannonserade prissänkningen vara 50%.

Hur följer man lagen med Wikinggruppens plattform?

Om man som handlare inte har kampanjer längre än 60 dagar, heller inte justerar sina priser ofta och eller har flera efterföljande kampanjer på samma produkt inom 30 dagar, så följer man antagligen redan de bestämmelser som finns.

Har man däremot flera efterföljande kampanjer inom 30 dagar uppstår problem såvida man inte själv har koll på produktens prishistorik och justerar produktens ordinarie pris till 30-dagarspriset.

Även om man har koll på produktens prishistorik i SEK så har man antagligen inte koll på historiken i andra automatiska valutor (om man använder det), då dessa automatiskt kan justeras varje dag beroende på vilken avrundning man valt.

Vi på Wikinggruppen har utvecklat flera olika lösningar för att automatisera detta, vilka nu testas av pilotkunder. Vi har dock valt att avvakta med att presentera en definitiv lösning då det ännu inte råder någon konsensus på marknaden kring hur detta ska efterlevas. Detta samtidigt som Konsumentverket verkar vilja göra en striktare bedömning, enligt deras senaste ställningstaganden, än EU-kommissionen.

Vi ser fram emot att presentera Wikinggruppens lösning efter avslutade pilotprojekt och återkommer med vidare information.

Mail

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Nyhetsbrev

Anmäl er till vårt inspirerande nyhetsbrev som kommer en gång i månaden.