Wikinggruppen i E-handel, SEO

Bilder och upphovsrätt

Bilder säljer och är därför en oerhört viktig del av att skapa försäljning, både inom e-handel och i den fysiska världen. Men att skylta med snygga bilder på produkter, banners och dylikt kan bli dyrt, om man inte är helt säker på att man verkligen har tillåtelse att använda bilderna man skyltar med.

Tycker du artikeln är lång? I så fall vill vi sammanfattningsvis säga:

  • Kontrollera alltid att du får använda bilder som ska finnas på din webbplats, glöm aldrig att hänvisa till källa och ändra aldrig bilderna utan skriftligt tillstånd från upphovsrättsinnehavare.
  • Finns en eller flera identifierbara personer med på bilden? Du måste då ha skriftligt tillstånd från den/de personer som finns med i bilden, för publicering på specifik plats.
Observera att skriftligt tillstånd inte är ett krav, men i det fall det blir en juridisk fråga är muntliga avtal ofta omöjliga att styrka.

Är det dina egna bilder?

Har du själv tagit bilderna? I så fall får du naturligtvis använda dem, i vissa fall. Har någon annan tagit dem däremot, så är man enligt lag bunden till att be om tillåtelse att använda bilderna och att göra det utifrån de riktlinjer man får från den som äger upphovsrätten. Ofta betyder detta att man ska ange vem som äger bilden och i vissa fall finns önskemål om att man även länkar till bildens ursprungliga plats.

Upphovsrättsbrott är mycket vanliga

Det är idag nästan mer vanligt att webbplatser begår upphovsrättsbrott än att de inte gör det. De allra flesta webbplatser innehåller bilder som de egentligen inte får publicera. För att ta några exempel:

  • Facebooks logotyp görs ofta om och används på sajter för länkning till Facebook-sidor etc. Facebooks logotyp får ej göras om och får faktiskt inte ens publiceras utan tillåtelse, om den inte används i Facebooks sociala insticksprogram (funktioner där man hämtar kod från Facebook, för att lägga in på sin webbplats).
    Över lag ska man inte använda företags varumärken och logotyper utan tillåtelse och aldrig alternera dess utseende.
  • Bilder man hittar i Google är inte ok att använda, utan att först ta reda på vem som äger dem och be om tillåtelse att använda bilderna, men detta förekommer på oerhört många webbplatser.
  • Bilder där personer kan identifieras är riskabelt att använda. Här krävs särskilt tillstånd att publicera bilderna på specifik plats (ex en specifik domän), där personen på fotot måste godkänna att du använder bilden, även om du själv tagit bilden med din kamera. Detta benämns i lagen som modellrelease och innebär i korta drag att personen på fotot har rätt till modellarvode, för att man ska få publicera bilden, men också att det kan utdömas skälig modellersättning i efterhand om bilden publiceras utan tillstånd, eller på annan plats än överenskommet.

Viktigt att kontrollera att bilder får användas

Utifrån bara några få exempel ovan kan man snabbt konstatera att det är oerhört viktigt att alltid kontrollera att de bilder man avser använda på sin webbplats faktiskt får användas i just detta sammanhang. Det finns alltså till och med situationer där man själv tagit bilderna, med sin egen kamera, men där man trots detta måste kontrollera om man får använda dem, när en person i bilden kan identifieras.

Kontrollera därför alltid med leverantörer etc, att de bilder du avser använda i din webbutik eller på din webbplats faktiskt får användas just på denna plats.

Juridisk skattjakt på upphovsrättsbrott

I Sverige har det, senaste året, dykt upp alltfler fall av jurister som ser sin chans att göra stora pengar. Enligt lag kan en jurist (eller en fotograf själv faktiskt) skicka ut en faktura för retroaktiv skälig betalning, för felaktig användning av en bild, där upphovsrättsinnehavaren inte tillfrågats, eller där bilden publicerats i fel sammanhang, modifierats utan tillstånd eller liknande. Här har nu ljusskygga jurister börjat marknadsföra sina tjänster, där de letar i Google efter bilder, informerar upphovsrättsinnehavaren om var deras bilder används felaktigt, för att sedan dela ersättningen som faktureras 50/50 med upphovsrättsinnehavaren.

Okunskap tas inte hänsyn till

Att man ovetande gör fel är ingen ursäkt. Upphovsrättslagstiftningen är absolut. Om du gör vinst, som kan antas gynnas av felaktig användning av upphovsrättsskyddade bilder kan påföljderna bli mycket kännbara. Stora dagstidningar har under senaste året fått betala över 100 000 kronor för en enskild bild, av just detta skäl. Privatpersoner har för motsvarande användning fått fakturor på ca 10 000 kronor. Ingen, vare sig kommersiella verksamheter eller bloggande tonåringar, går fria.

Visste du förresten att när du delar en bild på Facebook, så ger du bort en icke-exklusiv upphovsrätt till Facebook, som innebär att Facebook äger rätten att använda din bild i reklam? Ponera att du delar en bild som du själv inte äger upphovsrätten till (mycket vanligt). Detta kan få förödande konsekvenser, om juristerna som ser en affärsidé i detta börjar läsa på kring de sociala tjänsterna på nätet, som många idag använder i sin vardag.

Mail

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Nyhetsbrev

Anmäl er till vårt inspirerande nyhetsbrev som kommer en gång i månaden.