Wikinggruppen i SEO

Google anpassar ditt sökresultat

Googles sökresultat har länge uppskattats av många. Det märks i att Google står för över 90% av alla sökningar som genomförs på Internet. Innebörden har blivit att begreppet sökmotoroptimering i princip blivit synonymt med att optimera för Google. Det finns dock en aspekt av detta som är ytterst intressant, men som många inte känner till, nämligen att Google presenterar olika sökresultat i olika datorer, vare sig man är inloggad med ett Google-konto eller ej.


Personliga sökresultat

wikinggruppen.com kan man läsa om de så kallade personliga sökresultaten från Google och även se en informationsvideo från Google om syftet med denna personliga anpassning av sökresultatet, baserat på vem (vilken dator eller vilket Google-konto) som söker. Läs om personliga sökresultat i Google.

Personliga sökresultat och sökmotoroptimering?

Hur blir det då med optimeringen för Google, om Google ändrar i resultatet beroende på vem som söker? Det är en väldigt bra fråga. Det tvistas om hur Googles algoritm för beräkning av hur olika sidor ska placeras över lag, men denna faktor gör det ännu svårare för utvecklare att åstadkomma ”säkra lösningar” och garantera ett visst resultat. Samtidigt hävdar Google att det är en mycket uppskattad del av tjänsten de tillhandahåller. Googles motiv ligger med stor sannolikhet i att kunna rikta så kallade sponsrade länkar bättre, då detta medför en intäkt för företaget, men det är samtidigt fullt rimligt att tro att de faktiskt har helt rätt i att det är en uppskattad del av tjänsten, även om väldigt få känner till den.

Att optimera för Google innebär att man på en mängd tekniska plan ser till att skapa konsekvens mellan olika typer av data. Det innebär också att man utformar texter utifrån hur Google ser på text. Ett exempel på detta är att man använder ord som är viktiga i sammanhanget frekvent i sin löpande text, i rubriker etc. På så vis får man Google att uppfatta innehållet som relevant (se ytterligare information på http://www.wikinggruppen.com/soekmotoroptimering-webbutik-hemsida.asp). Men nu när Google anpassar resultaten utifrån vad varje användare vanligtvis väljer att klicka på så uppstår ett litet tekniskt dilemma, nämligen att positionen för en och samma webbsida, vid en och samma sökning, kan vara olika.

Garantier om position?

Nej, det är svårt, för att inte säga omöjligt, att garantera en viss position i Googles sökresultat. Hur väl optimerad en sida än må vara så finns det kringliggande faktorer som är med och styr, vilket gör att det blir mycket svårt eller omöjligt att utfärda sådana löften. Däremot ska man vara väl medveten om att Googles sortering av personliga sökresultat inte bortser från sidors relevans, utan bara drar nytta av vad den besökande datorn tenderar att välja ur det resultat som visas.

Google informerar om personliga sökresultat

Google är väldigt öppna med hur detta fungerar och man kan lätt få hjälp att själv välja huruvida man vill att denna anpassning ska ske. Du hittar Googles information om detta här: Grunderna: Personliga sökresultat. Men ur sökmotoroptimeringsperspektiv är det viktigt att tänka på några saker. Det är lätt att tro att om man inaktiverar personliga sökresultat så ser man det andra ser. Så är det inte, då de allra flesta inte känner till att Google använder denna metod. De använder alltså Google, oftast som icke inloggade, vilket gör att Google använder cookies i den besökande datorn för att ”förbättra” sökresultaten. Det betyder att det är väldigt svårt att se hur andra uppfattar resultatet för den egna webbplatsens position i Google i dagsläget, oavsett vilka inställningar man väljer att använda.

Mätningar om reell position i Google görs därför med script som anropar Google, utan inverkan från cookies och inloggning hos Google. Detta gör att man kan mäta sin position i Google korrekt.

Mail

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Nyhetsbrev

Anmäl er till vårt inspirerande nyhetsbrev som kommer en gång i månaden.