Wikinggruppen i SEO

Google gör söktermer hemliga i Analytics

Google gör söktermer hemliga i Analytics

Just nu är det många som säger att man inom SEO blivit ”blind”, då man inte längre kan se vad besökare sökt på i Google Analytics. Det debatteras om varför Google gör som de gör och teorierna är många. Än så länge kan vi dock se sökorden, om än inte i Google Analytics.

(not provided) – Var kan man se sökorden?

Google har inte gjort oss helt blinda, men de gjort kraftiga förändringar som innebär att vi inte längre får lika tydlig information i Google Analytics. Orsaken säger Google är att de vill säkra integriteten för sina användare.

I Google Webmaster Tools (Verktyg för webbansvariga) kan vi dock fortfarande se övergripande information om sökningar som görs, där våra webbplatser syns i Google, med tillhörande statistik för antal visningar och klick, våra snittpositioner etc. Denna information har inte förändrats.

Orsaken är enkel. I Google Webmaster Tools är dessa data inte bundna till ett besök. Vi kan inte spåra plats etc för besöket, utan får en sammanställning för alla besök, utan möjlighet till identifiering av sökningar från specifikt besök.

Google Webmaster Tools kopplas med fördel också samman med profilen för webbplatsen i Google Analytics, vilket gör att vi även i Google Analytics kan få en övergripande bild av hur sökningar i Google påverkar en webbplats.

Har du inte Google Webmaster Tools kopplat till din webbplats, ordna det snarast på https://www.google.com/webmasters/tools.

Varför gör Google söktermer hemliga i Google Analytics?

Google hävdar att det beror på att man vill säkra sina användares integritet. Det man gjort är att man infört så kallad krypterad sök även för icke inloggade användare.

Redan 2011 gjorde Google en omtalad ändring, som innebar att sökningar gjorda av inloggade Google-användare ej syntes i Google Analytics. Redan då blev det ramaskri bland SEO-experter, som menade att detta kraftigt begränsade våra möjligheter att analysera data som vi är beroende av för att kunna göra vårt jobb.

Riktigt så illa var det inte. Vi har fortfarande mycket data som ger gott underlag för SEO-arbete. Vi har däremot fått vänja oss vid att se på detta i en mer samlad form av data, som gäller många, istället för besöken individuellt. Något som inte behöver vara negativt för SEO, utan kanske rent av bra för vårt fokus, nämligen att så många som möjligt ska hitta det man söker.

Integritet eller pengar som motiv?

Google har sedan i juni 2013 fått mycket hård kritik efter PRISM-skandalen, för att de anses ha försett NSA (National Security Agency) med direkt tillgång till sina användares data. Google menar att detta inte är sant och har vidtagit diverse åtgärder för att rädda sitt rykte. Det här säger Google är ett av stegen i att skydda sina användares data från att nyfikna parter ska kunna ta del av dem.

Men alternativa teorier finns. Det är nämligen så att alla annonsdata i Google AdWords fortfarande går att se i klartext. Så inloggade och icke inloggade användare som klickar på annonser har utifrån detta inte samma rätt till integritet utifrån Googles sätt att se på saken.

Här spekuleras därför i om Googles motiv istället är att få fler att använda deras annonssystem Google AdWords, för att få tillgång till mer djuplodande information om hur deras besökare i realitet söker för att hitta dem.

Alldeles oavsett vad Googles motiv till ändringarna är så är den viktiga punkten att vi fokuserar på vad vi kan lära oss av de data vi får från Google och det är en hel del, trots ändringarna. Koppla Google Analytics till Google Webmaster Tools (se https://support.google.com/webmasters/answer/1120006?hl=sv) så är möjligheterna som bäst och enklast att hantera!

 

Mail

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Nyhetsbrev

Anmäl er till vårt inspirerande nyhetsbrev som kommer en gång i månaden.