Wikinggruppen i SEO

Första plats i Google?

Hur når man första plats på Google?

Alla vill nå första plats på Google, men hur gör man? Vad betyder det att nå den eftertraktade förstaplatsen i Google? Får man automatiskt fler besök? Ökar försäljningen? Det finns många frågor att reda ut när det kommer till Google. Vi ska börja med att titta på faktorerna som kan innebära att man når allra högst upp i världens största sökmotor.

Skriver du som dina kunder söker?

Detta är nog den allra viktigaste frågan att svara på, när det kommer till att försöka nå så högt upp i Googles organiska sökresultat som möjligt. Många faller nämligen i fällan att de skriver för branschen och inte för sina kunder.

I många fall märker vi att man vill ha hjälp att nå högre upp i Google och att det största problemet är att man inte skriver såsom de potentiella besökarna skriver när de söker i Google. Problemet som då uppstår är att den enda chans man har att komma med i Googles sökresultat är att Google bedömer sökningen innehålla relevanta synonymer till det som faktiskt står på sidan. Dessvärre kommer direkta matchningar, där sökorden faktiskt förekommer på målsidan, klassas som mer relevanta. Alltså måste vi lära oss kundens språk, för att nå högt upp i Google.

Högst upp i Google, med kundens ord

Om en kund söker bantning i Google och vi skriver viktminskning på alla ställen på vår webbplats, med anledning av att det är mer korrekt att skriva viktminskning än att skriva bantning så har vi ett stort problem. Det kan tyckas se mer seriöst ut att skriva viktminskning, men det är per definition fel, om vårt mål är att nå så högt upp i Google som möjligt.

Hur rätt det än är inom branschen så kommer det inte att leda till ökade affärer med Google som källa. Google vet förvisso att viktminskning och bantning är ord som har en relation till varandra, så det är inte förkastligt att använda ordet viktminskning i texter på webbplatsen, men vi bör använda den vokabulär som flest potentiella kunder använder i sina sökningar som den primära.

Hur vet man vad potentiella kunder söker?

Detta är en mycket relevant fråga att ställa sig som e-handlare! Google är faktiskt så bussiga att de bjuder på svaret.

Google AdWords sökordsverktyg visar hur kunden söker!
Google AdWords sökordsverktyg visar hur kunden söker!

I Google AdWords, som är Googles annonseringsprogram, finns ett verktyg kallat Sökordsverktyg. Detta verktyg är främst avsett för att ge en bild av konkurrensen och prisbilden för ord/fraser, som vi vill använda i vår annonsering på Google. Men vi är inte tvungna att annonsera, bara för att vi har ett konto på Google AdWords. Vi kan också använda Sökordsverktyget i Google AdWords helt kostnadsfritt, för att få inblick i hur våra potentiella besökare skriver. Därmed kan vi lära oss hur kunden söker och matcha detta i vårt innehåll!

Om du inte redan har ett konto på Google AdWords så skapar du ett kostnadsfritt på https://adwords.google.se/.

Närliggande sökningar

För att nå första plats på Google så gäller det alltså att vara väldigt bra på att prata samma språk som den potentiella besökaren. Men man ska inte heller glömma att det kan finnas mer än ett sätt att uttrycka sig och att potentiella besökare mycket väl kan finnas att hitta även i närliggande sökningar.

I Google AdWords sökordsverktyg finns möjlighet att låta Google visa närliggande sökningar. Det är en klok idé att göra det. Där finns ofta svar på sökningar som görs med alternativa sätt att uttrycka ungefär samma sak och även här kan det finnas stora mängder trafik (och förhoppningsvis affärer) att hitta. Här hittar man synonymer, sökningar med fler ord (fraser) etc, som kan ge väldigt god inblick i hur man själv bör välja att variera sitt språk på webbplatsen för att nå högt upp i Google.

Första plats i Google, men dålig konvertering?

Att nå första plats i Google på en specifik sökning behöver inte betyda att försäljningen ökar. Det betyder i de flesta fall en kraftig ökning i trafik, men frågan som avgör om denna trafik konverterar är huruvida innehållet som möter besökaren motsvarar det denne vill se.

Ofta innebär kraftigt ökad trafik också en ökad avvisningsfrekvens (bounce rate), vilket i enkla ord betyder att besökaren klickar på din sida i Googles sökresultat och backar tillbaka till Google för att innehållet inte motsvarade vad han eller hon sökte.

Det gäller alltså att tänka i flera led här. Att nå första plats i Google är förvisso ett bra mål att sätta upp, då CTR (Click Through Rate = antal klick av antal visningar) brukar öka dramatiskt, men man måste också vara mycket noga med att tillse att det som erbjuds besökaren som kommer in motsvarar förväntningarna. Här finns många punkter att tänka på.

  • Innehåller din titel (det som oftast visas som länk i Googles sökresultat) ord som ”Allt om bantning” och målsidan är en produkt? Då är chanserna inte maximala för konvertering, eftersom den som sökt ”bantning” i Google kan tänkas tro att han eller hon kommer få djuplodande information utifrån formuleringen av titel.
  • Innehåller din titel ”Billigt bantningsmedel” och besökaren sökt ”bantning billigt” och målsidan är en känd produkt, med ett bra pris, så är chanserna till konvertering goda.

Fler liknande punkter finns att tänka på, men det hela handlar alltså över lag om att möta förväntningar på bästa möjliga sätt.

Kom också ihåg att du inte kommer att nå första plats i Google genom att spamma i innehållet med viktiga sökord. Om din sida innehåller 100 ord så bör det viktigaste nyckelordet inte förekomma mer än 5-6 gånger, då detta kan medföra att Google ser det som vad de kallar för ”keyword stuffing”, alltså att man fyller sitt innehåll med onaturligt många förekomster av viktiga sökord/termer.

Första plats i Google för vem?

När vi pratar om positioner i Google så är det viktigt att inte glömma att Google blir alltmer personliga och gör sitt allra yttersta för att presentera sökresultat som tilltalar just den som söker. Innebörden är att Googles sökresultat förmodligen inte ser likadant ut för dig som för mig. Det styrs bland annat av vad vi tidigare sökt i Google och vad vi valt att klicka på (både annonser och organiska länkar i Google).

För att kunna prata om första plats i Google måste vi därför förutsätta att vi pratar om att man söker i en webbläsare som är tom på cookies, historik och där man inte är inloggad på Google.

Det är naturligtvis så att många fler än de som inte är inloggade på Google och inte har några cookies och någon historik i webbläsaren kommer att se din webbplats just på första plats i Google, men man måste vara medveten om denna faktor i sitt SEO-arbete.

Övergripande fokus på webbplatsen

En viktig fråga i strävan efter den eftertraktade förstaplatsen är vilket övergripande fokus som finns på webbplatsen. En webbplats som har 500 produkter och vill nå högt upp i Google på en specifik produkt, som skiljer sig mycket från övrigt sortiment, har en svår uppgift framför sig.

Det är alltså på det viset att det är lättare att få en nischad webbplats att nå högre upp i Google, än att göra detsamma med en väldigt spretig webbplats.

Samtidigt ska man addera till detta att webbplatsens storlek (antal sidor/produkter etc) har en betydelse i sammanhanget, där en stor webbplats ofta får större tyngd i Google och därmed har större möjligheter att nå högre upp i Google. Ni förstår säkert vart jag är på väg…

En stor, nischad webbplats är alltså det optimala!

Unik text, inte saxa från tillverkaren!

Många fyller sina webbplatser med produkttexter från tillverkaren. Ofta bra texter, som är ”färdiga att använda” direkt från leverantören av produkter. Men ett ödesdigert misstag när det kommer till Google.

För det första är det rimligt att anta att leverantören är den första att ha publicerat just denna information på nätet. Detta medför att leverantören, som från början skrivit texten, är den som får Googles uppmärksamhet. Resten blir stämplade som kopior, eller som Google uttrycker det ”duplicerat innehåll”.

Google har vidtagit omfattande åtgärder för att råda bot på duplicerat innehåll och det är därför inte alls bra att använda färdiga texter från leverantören.

  • Unika, egenhändigt utformade texter
  • Den potentiella kundens vokabulär
  • Möta kundens förväntningar
  • Övergripande fokus

är vägen till första platsen i Google.

Mail

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Nyhetsbrev

Anmäl er till vårt inspirerande nyhetsbrev som kommer en gång i månaden.