Wikinggruppen i SEO

Checklista för att köpa SEO-tjänster

Checklista för att köpa SEO-tjänster

Vi får många frågor kring SEO på Wikinggruppen och vi har också fått in önskemål om att vi ska skriva om vad vi gör och vad våra mål är. Jag tänkte därför kombinera dessa båda punkter, i ett inlägg som beskriver vår syn på SEO och vad man bör tänka på när man upphandlar sådana tjänster.

 

Full transparens, så att du har kontroll

Den kanske viktigaste punkten är att alltid ha kontroll över vad som görs för att stärka en webbplats i Google. Ett av de mest tidsödande jobben man kan ha i SEO-frågor är nämligen att reda ut vilka faktorer som påverkar en webbplats SEO-mässigt, när man inte har en tydlig inblick i alla faktorer som påverkar. Används länkar in till webbplatsen i strid med Googles riktlinjer för webbansvariga så kan arbetet med att ”städa upp” ta extremt lång tid och därmed bli oerhört kostsamt.

Google har i sina riktlinjer tydligt visat att man förbjuder så kallade ”köpta länkar”. Med köpta länkar avses inte bara länkar som man specifikt betalar för, utan definitionen är vidare än så. Google kan aldrig kontrollera huruvida du betalar för en länk eller ej, men de kan se sammanhang och utformning av länkar, både tekniskt och visuellt, som tecken på huruvida det är att betrakta som betalda länkar eller ej.

På http://support.google.com/webmasters/bin/answer.py?hl=sv&answer=66356 förklarar Google mer ingående hur de ser på länkar av olika typer. Det kan vara svårt att sätta sig in i vad Google menar med det de skriver. Tveka aldrig att fråga oss!

 

Google förespråkar att man säkerställer några saker innan man köper SEO-tjänster

Google säger bl a:

Var försiktig om företaget är hemlighetsfullt eller inte klart och tydligt vill förklara vad deras avsikt är.

Be om en förklaring om något är oklart. Om en leverantör skapar bedrägligt eller missledande innehåll för din räkning, exempelvis startsidor eller ”engångsdomäner”, kan det leda till att din webbplats tas bort helt och hållet från Googles index.”

Vidare säger de i sina riktlinjer för webbansvariga:

Avsluta affärsrelationen om leverantören:

  • äger skuggdomäner
  • placerar länkar till andra kunder på öppningssidor
  • erbjuder sig att sälja sökord i adressfältet
  • inte gör skillnad på faktiska sökresultat och annonser som visas på sökresultatsidor
  • garanterar rankning, men endast på oviktiga, långa sökordsfraser som du skulle få i vilket fall som helst
  • arbetar med flera alias eller falsk Whois-information
  • får trafik genom ”falska” sökmotorer eller genom spionprogram eller scumware
  • har haft domäner som tagits bort från Googles index eller som själv inte är listad hos Google”

Lite mer övergripande har Google satt upp följande punkter:

 • Se upp med leverantörer av sökmotoroptimeringar, webbkonsulter och byråer som oväntat skickar ut e-post.
 • Ingen kan garantera en topprankning hos Google.
 • Var försiktig om företaget är hemlighetsfullt eller inte klart och tydligt vill förklara vad deras avsikt är.
 • Du ska aldrig behöva länka till en leverantör av webbplatsoptimeringar.

Vidare pratar man om de vanligaste formerna av missbruk som en webbplatsägare kan stöta på etc. Punkterna i sin helhet och förklaringar till dem finns att hitta på http://support.google.com/webmasters/bin/answer.py?hl=sv&answer=35291&topic=2370419&ctx=topic.

Fler relevanta tips från Google finns att läsa på http://support.google.com/webmasters/bin/answer.py?hl=sv&answer=35769&topic=2370419&ctx=topic.

Från dessa sidor finns även värdefulla länkar till mer djuplodande information om vad Google menar mer exakt med sina punkter.

Känner du att du är osäker på hur du ska tolka svaren på ovanstående frågor och punkter? I så fall rekommenderar vi att läsa vidare!

 

Fördjupning i frågor kring SEO

Googles rekommendationer är att ta på största allvar, då Google ofta står för uppåt 70% av trafiken till en webbplats. Det är inte ovanligt att man som webbplatsägare kommer över gränsen för hur viktig Googles sökmotor blir för webbplatsen. Därför vill vi fördjupa oss lite kring frågor som Google Penguin update, Google Panda update och andra faktorer som man behöver ha inblick i, för att förstå och tolka de svar man får i frågor om kvalité i SEO-tjänster.

Många webbplatsägare lockas av tanken att nå Googles första plats, men få tänker på vikten av att sprida sina risker. Vad händer om Googles uppdateringar inkluderar nya faktorer, som innebär att vissa metoder man använder för att försöka nå så högt upp i resultaten som möjligt plötsligt bryter mot Googles uppdaterade riktlinjer?

Google påtalar även tydligt att ”Ingen kan garantera en topprankning hos Google.”

Detta är något som är värt att lägga på minnet. Hör du löften om topplaceringar i Google så bör du alltså dra öronen åt dig.

 

Google Penguin-säker

Vad innebär det att en webbplats är Google Penguin-säker?

Google Penguin är en uppdatering av Googles automatiska beräkningar för ranking av innehåll (tekniska algoritmer bakom Googles sökfunktion). Denna uppdatering syftar i huvudsak till att råda bot på saker som

 • keyword stuffing/spam (på svenska onaturligt hög frekvens av viktiga nyckelord, eller spam som Google kallar detta)
 • betalda länkar (observera att betalda länkar syftar till länkar som enkom finns för att påverka din sidas ranking, inte specifikt att du i realitet betalt för dem)
 • andra manipulativa sätt att höja en webbplats ranking i Google (delta i länknätverk som påverkar PageRank*)

*PageRank är en av många faktorer som påverkar position för en sida i Googles organiska resultat, ofta misstagen för att vara ensam faktor för detta.

Var noga med att se till att du har tillgång till Google Webmaster Tools för din webbplats. Där kan du tänkas få varningar, om Google finner tecken på onaturlig länkning in till din webbplats och/eller om Google finner fel i ditt innehåll utifrån sina riktlinjer. Det är inte säkert att du blir varnad av Google, men verktyget är att betrakta som ett måste för varje webbplatsägare.

Google Webmaster Tools är gratis att använda och du hittar det på https://www.google.com/webmasters/tools.

En Google Penguin-säker webbplats innehåller alltså inte spam (onaturligt många förekomster av viktiga nyckelord), den nyttjar inte länkar från andra webbplatser enbart för att få högre ranking i Google och den använder inte andra manipulativa medel för att få högre ranking. Kort sagt, den har hög kvalité i innehåll och följer Googles riktlinjer för webbansvariga.

Google säger

En bra tumregel är om du skulle känna dig bekväm med att förklara vad du har gjort med en webbplats som konkurrerar med dig eller en anställd hos Google. Ett annat praktiskt test är att fråga dig själv: ”Hjälper det här mina användare? Skulle jag göra det här om det inte fanns sökmotorer?”

 

Google Panda-säker

Hur gör man en webbplats Google Panda-säker?

Google Panda (ibland refererad till som Farmer) update har ett par år på nacken. Syftet med detta ”filter” är främst att råda bot på webbplatser med låg kvalité i innehåll, såsom webbplatser med duplicerat innehåll, eller på annat vis ovidkommande information.

Ett outtalat mål är så kallade content farms. En innehållsfarm är en webbplats med stora mängder innehåll av låg kvalité för användaren. Sådana webbplatser har länge haft stor inverkan i frågan om att påverka andra webbplatsers ranking i Google, genom att innehålla länkar till andra webbplatser, omgivna av tillsynes relevant information. Den då tillsynes relevanta informationen (ex massor av information om gräsklippare och i denna text länkar till en webbplats som säljer gräsklippare), är inte längre relevant i Googles sätta att se på saken, utan ses som ett manipulativt sätt att höja ranking för målwebbplatser som dess länkar pekar på. Länkar från en sådan webbplats kan snarare skada din webbplats, genom att innehållsfarmen rankas ner genom Google Panda update och genom att länkarna från den klassas som betalda länkar i Google Penguin update.

Din egen webbpalts bör

 • innehålla unik information (kopiera aldrig information från tillverkare och använd som produkttexter etc) av hög kvalité
 • aldrig innehålla duplicerat innehåll (mer än en sida med samma innehåll)
 • visa innehåll av låg kvalité för användaren

Hur blir då dessa punkter viktiga i fråga om att köpa SEO? Jo, många som arbetar med SEO arbetar aktivt med innehållet på en webbplats. Det är därför oerhört viktigt att man säkerställer att sådant arbete sker utifrån gällande riktlinjer från Google.

Genom att försäkra sig om att man inte faller i dessa gropar så ser man till att man har en Google Panda-säker webbplats.

 

Hur bör SEO fungera idag?

Främsta fokus bör ligga på att din webbplats innehåll utgår från hur dina användare söker i Google. Säljer du löshår och detta ord är det vanligast använda sökordet för denna produktgrupp i Google så bör du formulera dig just så i text på din webbplats. Vanligt förekommande är att man istället stöter på webbplatser som formulerar sig annorlunda än den som söker. Just utifrån detta exempel kan en webbplatsägare tycka att hair extensions är lite coolare än löshår. Det största misstaget ur SEO-hänseende är att man uttrycker sig annorlunda än den potentiella kunden/besökaren. Sådant leder till lägre relevans i Google.

Titlar, ingresser, rubriker, brödtext. Alla dessa faktorer är oerhört viktiga. De bör vara klokt utformade och hålla hög kvalité. Vi har tidigare skrivit om detta, i syfte att informera om hur man på egen hand kan öka kvalitén i sitt innehåll och på så vis nå högre upp i Google. I detta tidigare inlägg hittar du bl a information om hur du tar reda på vad dina besökare oftast söker på för ord/termer.

Aggressiva metoder, för att uppnå snabba resultat, är ofta ett tecken på att metoderna kan ifrågasättas. SEO är långsiktigt arbete som handlar om kvalité i innehåll.

 

När ska man köpa SEO-tjänster?

Om man är osäker på hur man ska hantera faktorer som nämns ovan kan det vara bra att ta hjälp i frågan. Man bör dock alltid ha som mål att själv sätta sig in i kunders/besökares behov, som alltid när det kommer till kundrelation. Med andra ord, man bör ha som målsättning att själv blir bättre och bättre på att förmedla information som bäst motsvarar det potentiella kunder/besökare vill ha. För detta krävs god inblick i metoder som används för SEO och hur dessa påverkar slutresultatet.

Många inom SEO-branschen är oerhört skickliga på att skriva innehåll på ett sätt som lockar fler besökare, vilket kan vara oerhört värdefullt.

 

Var kommer då Wikinggruppens mål in i detta?

Jo, vårt mål är att alltid ge dig som kund maximal nytta av de tjänster du köper. I vår mening betyder detta bland annat högsta kvalité i teknisk funktionalitet, transparens som ger dig frihet att välja och möjlighet att påverka samt att våra tjänster och vår information alltid ska vara uppdaterad utifrån vad som händer omkring oss.

Just nu arbetar vi på högvarv med frågor kring SEO, då Google gör stora ändringar i många av sina tjänster, inte minst i beräkningar av webbplatsers relevans i sökmotorn.

 

Läs gärna vårt inlägg Första plats i Google, för mer information i ämnet!

Mail

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Nyhetsbrev

Anmäl er till vårt inspirerande nyhetsbrev som kommer en gång i månaden.