Jonte Bergman i E-handel

Sälj till andra länder i din webbutik!

Har du tankar på att sälja till andra marknader än Sverige? Här kommer lite tips för dig som vill expandera din verksamhet internationellt.

När företaget går bra och det finns utrymme för nya satsningar är det naturligt att rikta blicken utanför landets gränser. Sverige är ett litet land och e-handel är en bransch med de bästa tänkbara förutsättningarna att fungera internationellt. Genom att bredda sitt fokus till Norden, Europa och resten av världen går det i teorin och praktiken att mångdubbla sin kundkrets.

Samtidigt är alla marknader redan konkurrensutsatta i någon mån och det finns ett antal fallgropar som måste undvikas när man börjar bedriva handel över gränserna. Moms, skatteregler och lokal lagstiftning måste tas med i beräkningarna, liksom eventuella språkbarriärer och kulturella skillnader. Men genom att tänka efter före och inte ha för bråttom är det fullt möjligt att expandera internationellt med stor framgång – något som många svenska e-handelsföretag redan kan vittna om. Här tittar vi närmare på några detaljer som är viktiga att tänka på när företaget växer och man funderar på att ta steget över gränsen.

Skynda långsamt när företaget växer

När webbutiken går bra är det ofta en självklarhet att utöka verksamheten. Att expandera kan innebära många saker, inklusive att bredda sortimentet, nyanställa eller att rikta sig till nya målgrupper. Många e-handlare – som inte sällan är relativt nischade – kan emellertid nå en punkt då det är svårt att växa på hemmamarknaden och då är det vanligt att först rikta blicken mot grannländerna.

Att etablera sig i de Skandinaviska länderna i första hand och övriga EU-länder i andra hand är en vanlig utveckling för framgångsrika svenska e-handelsföretag. Den gemensamma marknaden förenklar handel inom unionen, men det betyder inte att byråkratiska och praktiska hinder saknas.

Länder och marknader varierar – även på nära håll
Alla länder har egna lagar och regler som måste följas, så det är inte fullt så enkelt som att bara skicka varor till utlandet. Att börja göra affärer utomlands utan att vara påläst om t.ex. lokal konsumentlagstiftning kan i värsta fall vara ett dyrt misstag. Dessutom behöver man inte ta sig längre än till de närmaste grannländerna för att stöta på väsentliga kulturella skillnader bland konsumenterna.

Enligt statistik från PostNord handlar danskar oftast på nätet av de skandinaviska länderna och man betalar nästan alltid med kort. Finländarna e-handlar mindre, men gärna från utlandet och man föredrar banköverföringar som betalsätt. Norrmännen e-handlar desto mer och utmärker sig även för att handla för högst belopp. Även i andra europeiska länder varierar förstås shoppingkulturen, och inte nödvändigtvis på de sätt man tror.

Checklista inför utlandssatsningen
En av de mest grundläggande faktorerna att ta hänsyn till är kostnaden för en utlandssatsning i förhållande till den potentiella vinsten: Är det möjligt att hämta hem investeringskostnaden och gå med vinst inom en rimlig tidsperiod, och/eller hur uthållig har du råd att vara? Fungerande logistiklösningar för frakt och returer måste finnas på plasts; din hemsida och kundservice behöver förmodligen vara flerspråkig och betalningslösningen måste fungera över nationsgränserna, för att nämna några saker. Eftersom det kostar både tid och pengar att etablera sig på en ny marknad lönar det sig att göra ett grundligt förarbete.

 Precis som när du startar en helt ny verksamhet på hemmaplan är det viktigt att ha koll på konkurrenssituationen och se både potentiella hinder och möjligheter – vilka företag är störst i din bransch och finns det luckor som inte exploateras idag?

Vad kommer expansionen att kosta i reda pengar? Ta med alla kostnader i beräkningarna, inklusive utveckling och översättning av hemsidan, marknadsföringskostnader, logistik, lokal kundservice och eventuella förändringar i organisationen.

Läs på om den lokala konsumentlagstiftningen, i synnerhet de lagar som gäller distanshandel, men särskilda regler kan även gälla t.ex. ursprungsmärkning, hantering av personuppgifter (motsvarande PUL), marknadsföring och köpvillkor. Behövs några särskilda tillstånd för att etablera sig i landet?

Vem ska sköta leveranserna och vad kostar det att skicka internationellt? Om kostnaderna är för höga blir det svårare att konkurrera med inhemska aktörer. Är lokal lagerhållning och returhantering via ett dotterbolag eller en logistikpartner ett bättre alternativ?

Hur vill kunderna helst betala? Skillnaderna är som vi redan nämnt stora till och med i Skandinavien. Enklast är naturligtvis att erbjuda så många betalningsalternativ som möjligt.

De många frågetecknen kan verka avskräckande, men ingenting är som bekant svårt när man kan det. Med rätt förberedelser är en utlandsexpansion ofta helt rätt – e-handeln fortsätter att växa kraftigt i hela världen och det finns fortfarande goda chanser att vara tidigt ute med sin nisch eller affärsidé på nya marknader.

Den i särklass viktigaste faktorn är med andra ord att vara ordentligt påläst inför utlandssatsningen. Ett par bra utgångspunkter för vidare läsning är Svensk Handels Guide för global e-handel och PostNords E-handeln i Norden.

Momsregler vid internationell e-handel
Moms är något som få företagare egentligen vill befatta sig med, och att hantera internationell moms är om möjligt ännu mindre inspirerande. Regelverket är omfattande, men du behöver egentligen bara känna till vad som gäller i din egen bransch. När du väl är etablerad i ett nytt land behöver det inte vara krångligare än att hantera svensk moms.

Moms/VAT inom EU: Sammanfattning för e-handlare
Säljer du till privatpersoner inom EU och skickar dina varor från Sverige skall du normalt debitera svensk moms precis som vanligt då omsättningen då anses uppkomma i Sverige. Ett viktigt undantag som gäller försäljning av varor är det så kallade tröskelvärdet vid distansförsäljning – upp till ett visst belopp beskattas försäljningen som om den vore omsatt i Sverige. När omsättningen överstiger tröskelvärdet i mottagarlandet måste säljaren momsregistrera sig och lämna momsdeklarationer i det aktuella landet.

Vid försäljning till andra momsregistrerade företag i andra EU-länder ska du inte lägga på någon moms. Moms ska normalt bara betalas av slutkonsumenten. Däremot måste du hålla reda på köparens VAT-nummer, eftersom momsregistrering är ett villkor för momsfria B2B-affärer inom EU. Dina företagskunders VAT-nummer redovisas sedan till Skatteverket i
periodiska sammanställningar.

Vanligtvis är momsreglerna alltså inte överdrivet komplicerade. Trots det är det alltid säkrast att läsa på om vad som gäller för tillfället och om din verksamhet påverkas av särskilda regler. Momslagstiftningen förändras med jämna mellanrum på sätt som kan påverka alla e-handlare eller enstaka branscher. Exempelvis tillkom nya momsregler för försäljning av elektroniska tjänster så sent som i januari 2015. För dig som är osäker är det alltid ett bra tips att kontakta Skatteverket, som kan berätta vad som gäller för närvarande.

Moms på varor vid försäljning utanför EU (export)
Momsreglerna vid försäljning till konsumenter eller företag utanför EU är ännu enklare, eftersom det då räknas som export och då ska du inte lägga på moms. Däremot kan det vara viktigt för e-handlaren att informera om att det är köparen, d.v.s. importören, som blir skyldig att betala eventuell moms, tull eller andra avgifter. Du måste även kunna visa att varan lämnat EU och ange på fakturan varför du inte lagt på moms.

Även e-handel med Norge räknas som export, även om grannlandet deltar i frihandelsavtalet EES. Försäljning av varor från Sverige till Norge ska alltså inte momsbeläggas – oavsett om köparen är en privatperson eller ett företag. Eftersom just Norge är en populär marknad för svenska e-handlare väljer många företag att starta ett dotterbolag i landet, som administrerar avgifterna för att förenkla för kunderna.

Sammanfattning

De grundregler som (med vissa undantag) gäller för de flesta e-handlare som säljer varor kan alltså sammanfattas så här,

 Säljer du till privatpersoner inom EU och skickar dina varor från Sverige skall du normalt debitera svensk moms precis som vanligt då omsättningen då anses uppkomma i Sverige. Detta gäller du upp till ett tröskelvärde.

När omsättningen överstiger ett visst tröskelvärde måste försäljaren momsregistrera sig i mottagarlandet.

Vid försäljning till andra momsregistrerade företag inom EU ska ingen moms läggas på.

När försäljningen sker till privatpersoner och företag utanför EU tillkommer ingen moms. Då står istället köparen för alla eventuella importavgifter, inklusive tull och moms.

Det är svårt att försköna ämnet moms – hanteringen är en otacksam men oundviklig uppgift för företagare, men det behöver inte vara överdrivet besvärligt. När du väl vet vad som gäller blir momsredovisningen en enkel och naturlig del av administrationen. Och skulle man stöta på problem är hjälpen aldrig längre bort än ett telefonsamtal till Skatteupplysningen: 0771-567 567.

Norge
Även e-handel med Norge räknas som export, även om grannlandet deltar i frihandelsavtalet EES. Försäljning av varor från Sverige till Norge ska alltså inte momsbeläggas – oavsett om köparen är en privatperson eller ett företag. Eftersom just Norge är en populär marknad för svenska e-handlare väljer många företag att starta ett dotterbolag i landet, som administrerar
avgifterna för att förenkla för kunderna.

https://wikinggruppen.se/e-handel/moduler/internationell-webbutik/ kan du läsa mer om Wikinggruppens språk & valuta modul.

Lycka till med din försäljning utanför Sveriges gränser!

(Artikeln publicerad av Wikinggruppen i samarbete med Klarna)

Mail

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Nyhetsbrev

Anmäl er till vårt inspirerande nyhetsbrev som kommer en gång i månaden.