Caroline Berg i E-handel

Produkttexter med hjälp av AI

Artificiell intelligens (AI) är en snackis och en teknik som vi bara har skrapat på ytan av hittills. I höstas släppte OpenAI sin senaste AI-modell, GPT-3, vilket väckte global uppmärksamhet. Den nya tjänsten nådde en miljon användare redan den första veckan och diskussionerna kring AI och dess framtida potential blev ett hett samtalsämne.

Med denna nya teknik kommer många möjligheter och i detta blogginlägg kommer vi att utforska ett av de populäraste användningsområdena för e-handlare, nämligen produktbeskrivningar.

Att ha relevant och originell text på din sida är avgörande för att ranka högt på Google, men det kan vara utmanande för e-handlare som erbjuder ett stort antal produkter. Ofta hämtar man texten från leverantören, vilket resulterar i att flera konkurrenter använder samma produkttexter. Detta kan leda till ”duplicate content” som Google kallar det, vilket i sin tur kan påverka din sidas rankning negativt.

Googles syn på AI-genererat innehåll

Även om Google tillåter användning av text som har genererats med hjälp av AI, är det viktigt att notera att huvudsyftet inte ska vara att manipulera sökresultaten. Därför bör man vara lite försiktig när man använder AI för att skapa texter. 

För att garantera kvaliteten på dina texter som genereras med hjälp av AI är det viktigt att du noga granskar innehållet, att du lägger till din egen personliga touch och säkerställer att all fakta är korrekt då det ansvaret i slutändan ligger på dig som butiksägare.

Låt inte AI skapa tonvis av texter som du sedan klipper och klistrar in rakt av, se det istället som ett verktyg för att effektivisera ditt skrivande. Med en grundstruktur för texten går det oftast snabbare än att starta från ett tomt blad. Detta är extra viktigt om du planerar att skapa innehåll till stora delar av ditt utbud med hjälp av AI.

Läs gärna Googles riktlinjer om AI-genererat innehåll innan du börjar arbeta: https://developers.google.com/search/blog/2023/02/google-search-and-ai-content

SheetGPT

SheetGPT är ett praktiskt tillägg att använda för att arbeta med produkttexter i Google Sheet. Tillägget är baserat på Open AI’s produkt ChatGPT och gör att du kan nyttja AI direkt i Sheet. Med hjälp av butikens export- och importverktyg kan du då generera och översätta texter med hjälp av formler. Tillägget finns att ladda ner gratis i Chrome Web Stores.



Här har vi exporterat butikens produkter och sedan laddat upp xlsx filen i Google Sheet. Med endast meningen “Ett balsam som innehåller aloe vera” som grund har vi nu genererat en längre produkttext med hjälp av formeln “=GPT(”Skriv en svensk produktbeskrivning baserat på informationen i: ” & C2)”

 


I nästa steg kan vi även översätta vår nya produktbeskrivning med hjälp av formeln “=GPT(”Skriv en engelsk översättning av innehållet” & D2)

 


Vill du ha en specifik tonalitet på din produktbeskrivning så kan du be även om det. Här har vi använt formeln “=GPT(”Skriv en humoristisk svensk produktbeskrivning baserat på informationen i: ” & C2)”

 


Det går också att be om att få texten optimerad för en specifik sökfras. Här med formeln =GPT(”Skriv en svensk produktbeskrivning som är sökmotoroptimerad för frasen naturlig aloe vera baserat på informationen i: ” & C2)

 

Slutsats

En utmaning är att hitta balans mellan användningen av AI och det mänskliga arbetet. Genom att låta AI stödja och underlätta arbetet för människor, istället för att ersätta det, kan man skapa ett effektivt arbetsflöde och uppnå högre kvalitet i det genererade innehållet.

AI-tekniken är fortfarande i sin linda och det finns inget definitivt svar på hur den kommer att påverka sökmotoroptimering på lång sikt. Vi rekommenderar därför att man börjar utforska AI-tekniken och dess potential för att effektivisera arbetet, men gör det med förnuft. 

Mail

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Nyhetsbrev

Anmäl er till vårt inspirerande nyhetsbrev som kommer en gång i månaden.