Wikinggruppen i E-handel

Mobil e-handel ökar under 2013

Mobil e-handel ökar 2013
Mobil e-handel ökar 2013

Mobil e-handel ökar. Det påtalas av många just nu, men när vi tittar på faktiska siffror, hämtade från webbutiker vi driver och samarbetar med i frågor om statistik och SEO, så ser vi en bild som är anmärkningsvärd i frågan om denna ökning.

Högre ordervärde i mobil e-handel

Bland de slumpmässigt utvalda butiker vi tittat på, för att utröna hur mobil e-handel förhåller sig till traditionell e-handel vid datorn bland våra webbutiker finner vi inte bara ett högt tal för dem mobila e-handelns andel. Vi finner även att en majoritet av sajterna visar upp statistik som säger att ordervärdet i snitt är högre för mobil e-handel än för traditionell e-handel vid datorn.

Ett högt genomsnittligt ordervärde är något många jagar, då det är en viktig faktor i att få en webbutik att generera önskad vinst. Högre ordervärden innebär ofta flera köpta varor och därmed mindre hantering per såld produkt, vilket ger en högre vinst i slutänden.

Wikinggruppens mobila webbutik

Kortare väg till avslut i mobilen

En annan faktor vi utläser ur de data vi har tillgång till är att vägen till slutfört köp är kortare i mobil e-handel än i de fall dator används. Färre sidor per besök kan tolkas som att det är enklare att handla i mobilen, eller att konsumenten redan bestämt sig.

Mobil e-handel är i sin natur mer avskalad och kan därmed vara effektivare än den vi är vana att se i en dator. Många webbutiker tampas med att få plats med allt de vill säga till kunden och på många webbplatser märks detta i form av att det blir ett överflöd av information på mycket liten yta. Denna problematik syns mer sällan i mobil e-handel, vilket mycket väl kan vara en rimlig förklaring till det lägre antalet visade sidor per besök i de mobila webbutikerna.

Surfplattan klassas som mobil

Det kan diskuteras huruvida surfplattan bör ses som dator eller mobil i sammanhanget. Den har betydligt större skärm än mobiltelefonen, men den har samtidigt ett användargränssnitt som är näst intill identiskt med en smartphone. Så vad är den? En dator eller en mobil enhet?

Majoriteten av surfplattor saknar också anslutning till 3G/4G, vilket ytterligare innebär frågetecken kring rimligheten att se den som en mobil enhet. Ändå klassas den i all statistik som finns att tillgå som mobil och jämställs alltså med en mobiltelefon rent statistiskt.

Surfplattans inverkan på den kraftigt ökande mobila e-handeln är med största sannolikhet mycket stor. Enligt .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) har var femte svensk (20%) nu tillgång till en surfplatta (källa: http://www.internetstatistik.se/artiklar/var-femte-svensk-har-tillgang-till-surfplatta/). Något som innebär att alltfler tar del av en kraftigt förenklad och avskalad e-handel, i form av en mobil webbutik på en relativt stor skärm.

23% mobil e-handel!

Bland våra slumpmässigt utvalda webbutiker har vi funnit att den mobila e-handeln står för 23% av intäkterna i undersökta butiker. Det är ett extremt högt tal och något som naturligtvis gör oss väldigt stolta över vår mobila webbutik!

Överlag ligger denna siffra lägre än den gör bland våra slumpmässigt utvalda butiker, men det är en siffra som enligt alla källor vi kan hitta ökar kraftigt och som bedöms komma att ha en betydande funktion för den som ska driva en lyckad e-handel framöver.

Enligt DIBS undersökning har 15 procent av samtliga konsumenter och 23 procent av dem mellan 15 och 34 års ålder e-handlat med smarta mobiler eller surfplattor och trenden sägs peka kraftigt uppåt.

Läs gärna DIBS undersökning här: http://news.cision.com/se/dibs-payment-services/r/dibs-e-handelsindex-2012-visar-att-handel-via-mobiler-blivit-en-viktig-del-av-e-handeln,c9310029.

Många bestämmer sig för köp i mobilen och genomför köpet i datorn

Det är fortfarande att betrakta som vanligt förekommande att människor surfar runt och hittar det de vill köpa i sin mobil eller surfplatta, på väg från jobbet och liknande, för att sedan slutföra sitt köp i datorn där hemma. En av orsakerna till detta kan vara att man inte alltid har med sig utrustning som krävs för slutförande av köp. Om man t ex betalar via bank så behöver man ofta sin bankdosa. I takt med ökad flexibilitet i betallösningar kommer mobil e-handel med stor sannolikhet att öka ytterligare.

Har du mobil webbutik?

Driver du e-handel med Wikinggruppens webbutik och saknar en mobil lösning i nuläget? Låt oss ta tillfället i akt och tipsa om vår lösning för mobil e-handel.

Mail

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Nyhetsbrev

Anmäl er till vårt inspirerande nyhetsbrev som kommer en gång i månaden.