Jonte Bergman i Boost, E-handel

Dags för en egen server till din e-handel?

Driften av en webbutik eller e-handelsplattform är något som det flesta inte tänker så mycket på trots att det är en extremt viktig del både för nåbarhet, kundnöjdhet i form av snabba laddtider men även numera för högre placeringar i Google. Man tar för givet att det ”skall fungera” vilket Wikinggruppen tillsammans med våra driftleverantörer jobbar stenhårt på och också lyckas väl med.

Så, om det fungerar, varför skulle man då vilja titta på alternativ vad gäller driften av sin e-handel?

Delad driftlösning = Tak på resurser per butik i servermiljön
Vanligtvis driftas en webbutik i en delad miljö. Det vill säga, ett antal webbutiker delar på en servers kapacitet. Varje konto på servern har då ett förutbestämt tak på hur mycket av serverns resurser i form av processorkraft, minne, utrymme, dataöverföring etc det får nyttja. På så sätt skyddas servern mot överbelastning totalt sett.

Nivån på resurserna styrs normalt av vilket paket man väljer, exempelvis ger paketet WGR Plus mer resurser än WGR Bas. Detta gör att man vid lite högre belastning riskerar slå i taket med längre laddtider, prestanda mm som resultat.

Ok, Varför skall jag ha en egen server till min webbutik?
Växer din verksamhet? Har du många samtidiga besökare, hög omsättning och därmed högre krav på kapacitet, upptid, lagring, prestanda, skalbarhet, service, trygghet mm eller helt enkelt vill ge din webbutik bästa möjliga förutsättningar, ja då är svaret nog en egen managed server.

Fördelar med en egen managed server för e-handel
dela_ok  Snabbhet – En egen server kommer normalt sett förbättra laddtiden jämfört med en delad driftmiljö, speciellt under högre last.
dela_ok  Kapacitet – En egen server kan hantera mycket stora trafikvolymer utan problem.
dela_ok  Större lagringsutrymme – Mer utrymme för filer, bilder etc.
dela_ok  Flexibilitet – Exempelvis möjlighet till egna tätare rutiner vad gäller backup.
dela_ok  Prestanda – Möjlighet till intrimning av databas, cachning, php mm för maximal prestanda vad gäller laddtider etc.
dela_ok  Skalbarhet – Det är mycket enkelt att öka utrymme, minne, processorkraft mm vid behov.
dela_ok  Trygghet & Upptid – Övervakning dygnet runt, 365 dagar om året med åtgärd av jourhavande driftspecialister samt tillgång till journummer dygnet runt.

När bör jag ha en egen server?
Det kan variera från fall till fall men om du omsätter mer än ca 5 miljoner på årsbasis tycker vi att det är dags att börja titta en egen server till din e-handel.

Vad betyder ”Managed server” ?
Managed hosting betyder att en driftleverantör tar fullt ansvar för driften av din server och därmed din webbutik. Driftleverantören övervakar 24/7, jobbar proaktivt och sköter det löpande underhållet av din server vilket ger bästa möjliga förutsättningar vad gäller driften av din webbutik.

Har du din webbutik hos Wikinggruppen? Läs mer på https://wikinggruppen.se/egen-server-managed/ om de alternativ som finns vad gäller egen server till din webbutik.

Mail

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Nyhetsbrev

Anmäl er till vårt inspirerande nyhetsbrev som kommer en gång i månaden.