Sälja till de nordiska länderna
Kattis Lodén i E-handel

Att sälja till de nordiska grannländerna

Att sälja till våra nordiska grannar Norge, Danmark och Finland, är för många e-handlare det självklara valet när det är dags att expandera. Ofta finns tankar om språklikhet, EU-medlemskap och kulturell gemenskap med som avgörande faktorer i vågskålen. I den här artikeln dyker vi därför lite djupare, inte bara i likheterna utan även i de skillnader som finns mellan länderna, och vad som genom detta är viktigt att tänka på för e-handlare som funderar på att expandera över gränserna.


Observera att guiden endast är till för att ge ett generellt ”hum” om försäljning till respektive land och att det är upp till respektive e-handlare att noga undersöka vilka lagar och förordningar som gäller vid försäljning till respektive land.

Att sälja till Danmark

Danmark
Betalsätt: Betalkort, gärna det inhemska Dankort (kräver danskt org nr). Ca 81% av danskarna betalar med kort, av dessa används Visa/Dankortet i ca 77% av fallen).

Anpassa webbutiken för Danmark: Statistiken säger att danska kunder värderar en sida på danska, i dansk valuta och med dansk kundtjänst högt. De lämnar vidare ogärna ut personnummer, sitt CPR-nummer, och att tvingas uppge detta kan få den danska kunden att vända på klacken. Undersökning visar att danskarna gärna handlar via mobil och surfplatta så en webbshop med responsiv design är rätt väg att gå. Tydlig information om frakten, samt möjlighet att välja hur och var leverans ska ske står generellt högre upp på preferenslistan än gratis frakt.

Lokal etablering och registrering: Behövs ofta inte för svenska e-handlare som säljer till Danmark, men kan vara bra om du ser satsningen långsiktigt. Vid försäljning till danska privatkunder som inte är momsregistrerade behöver man dock hålla koll på det så kallade tröskelvärdet, vid vilket du som svensk e-handlare blir momsregistreringspliktig i Danmark.

Domännamn: Danska toppdomäner rangordnas högre än utländska i de danska sökmotorerna. Det är därför smart att ha en dansk domän. Denna kan ordnas via Name ISP.

Restriktioner: Registrering hos Danska skatteverket, SKAT, krävs för försäljning av vissa produkter. Särskilda bestämmelser finns för försäljning av ett antal olika varor som exempelvis livsmedel, alkohol, snus, läkemedel och vapen. För vissa varugrupper så som konsumentprodukter, livsmedel och textilvaror finns dessutom olika typer av produktkrav.

Tull: Ingen tull då Danmark tillhör EU.

Moms: Vid försäljning till privatkunder erläggs momsen i Sverige. Vid försäljning till ett danskt momsregistrerat företag erläggs normalt sett ingen moms i Danmark, men momsdeklaration och periodisk sammanställning krävs. Om varulager etableras i Danmark kan andra regler gälla, så detta behöver man undersöka närmare. Mer om moms här.

Konsumenträtt: Att sälja till privatpersoner innebär precis som i Sverige olika typer av regler kring vilken information som måste lämnas till kunden, ånger- och returrätt, lagring av personuppgifter, reklamationer, marknadsföring, garantier etc. Vid b2b (business to business) finns dock större möjlighet  att skapa egna avtal. Då Danmark tillhör EU innebär det att GDPR kommer att implementeras även där.

Certifiering för trygg och säker e-handel: För att få använda sig av den danska ikonen för trygg och säker e-handel krävs att man uppfyller ett antal krav. Mer om detta hittar du här.

Mer information om att sälja till Danmark.


Att sälja till Norge

Norge
Betalsätt: Av norrmännen föredrar 65% att betala med konto- eller kreditkort. Det näst populäraste sättet är faktura, men det föredras endast av 16%.

Anpassa webbutiken för Norge: Undersökning visar att norrmännen generellt sett är de mest ivriga och ihärdiga nätshopparna i norden och att hela 50% av köpen sker från utländska webbutiker. Statistiken säger också att norrmännen kräver tydlig information och en lättnavigerad sajt och dessutom vill de ha upplysning om köpets totalkostnad. Att sajten är mobilanpassad är däremot generellt sett inte lika viktigt för norrmännen som för danskarna.

Lokal etablering och registrering: Norge tillhör som bekant inte EU vilket medför en del extra administration för den som vill sälja till våra grannar i väst.

Domännamn: För att få ha en .no-domän krävs egentligen ett norskt organisationsnummer, vilket i sin tur antingen kräver en momsrepresentant eller att du etablerar antingen en norsk filial eller ett norskt aktiebolag i Norge, dock kan domännamn också ordnas via Name ISP.

Restriktioner: Likt i Sverige gäller i Norge särskilda bestämmelser för alkoholförsäljning och receptbelagda läkemedel. Dessutom har man ett tuffare regelverk för så kallade ”hälsokostprodukter”. Livsmedel, kosmetika, textilier och konsumtionsvaror är andra exempel på produkter som medför särskilda regelverk.

Tull: Norge är som bekant inget EU-land vilket bland annat medför att tullavgift ska erläggas på en del varor från Sverige. För att tull ska tas ut ska varuvärdet (ink. försäkring och frakt) till att börja med överstiga 349 NOK och sedan gäller olika regler för olika varugrupper. Det är dock viktigt att tänka på att för att som e-handlare kunna ta betalt, inklusive alla typer av avgifter (moms, tull etc), behöver man momsregistrera sig i Norge. Det kan man göra antingen genom att skaffa en momsrepresentant, en filial eller ett aktiebolag. Gör man inte något av detta faller istället den administrativa bördan på kunden, som då blir importör, vilket kanske inte är så lyckat om målet är att det ska vara enkelt att handla. Mer information finner du på Norska Tullmyndighetens hemsida.

Moms: Momsplikt i Norge uppstår när varuvärdet, plus frakt och försäkring, överstiger 349 NOK.

Konsumenträtt: Liksom i övriga nordiska länder finns i Norge diverse regler kring konsumenträtt, personuppgiftslagring, ånger– och returrätt, leveranser, reklamationer o.s.v. Den norska personuppgiftslagen finner du tillgänglig här, men det diskuteras även i Norge en implementering av GDPR, vilket du kan läsa mer om här.

Certifiering för trygg och säker e-handel: Norge har sin version av Trygg e-handel och den kan du läsa mer om här.

Mer information om att sälja till Norge.


Att sälja till Finland

Finland
Betalsätt: Finnarna föredrar till skillnad mot norrmännen och danskarna enligt statistiken helst att betala via direktbetalning via bank. Då detta dock kan kräva en hel del administration att sätta upp kan det dock som utländsk aktör vara värt att överväga att börja med kortbetalning.

Anpassa webbutiken för Finland: Finland ligger ännu så länge lite efter både Danmark och Norge när det kommer till e-handel, vilket kan ses som en spännande möjlighet. Facebook tenderar att vara en populär marknadsföringskanal, och sedan 2016 används även Instagram för det ändamålet medan den mest använda sökmotorn är Google.

Lokal etablering och registrering: Likt i Danmark har man ett tröskelvärde för när man måste momsregistrera sig i Finland, men man kan också registrera sig tidigare än så. Även för att få ha ett varulager i Finland behöver man momsregistrera verksamheten, så det kan vara bra att fundera över om det är värt det eller om varorna är så pass små att de kan skickas från Sverige.

Domännamn: Likt i Danmark rankas sökträffar med finska toppdomännamn högre än utländska i sökresultat, så om du vill ranka bra, inte bara i finnarnas hjärtan utan även bland deras sökresultat, kan en .fi-domän vara en bra idé. En finsk toppdomän kan du ordna via Name ISP.

Restriktioner: Precis som för övriga länder ovan finns särskilda regler och bestämmelser som reglerar försäljning av olika typer av varor. Bland annat vapen, snus och läkemedel lyder under dessa.

Tull: Eftersom Finland också är ett EU-land innebär försäljning dit inga tullar. När det kommer till moms får man se upp med Åland, som inte tillhör EU ur mervärdesskatt-hänseende.

Moms: Vid försäljning till privatpersoner och verksamheter som inte är registrerade för moms i Finland ska moms erläggas i Sverige. Om företaget som köper produkten däremot är momsregistrerat i Finland så erläggs ingen moms. Periodisk sammanställning och momsdeklaration för försäljningen ska dock lämnas till finska skatteförvaltningen, Vero.

Konsumenträtt: Ångerrätten i Finland innebär att kunden har rätt att returnera varan inom 14 dagar. Tidigare har det varit lagstadgat att säljaren står för returkostnaden, och även om det inte är lagtvingande längre är det ändå något som hänger kvar. Något som kan vara av betydelse för e-handlare som eventuellt dropshippar från exempelvis Kina, är att en vara generellt ska levereras till kunden inom 30 dagar. Det går dock att förlänga den tiden genom avtal mellan kund och säljare. Liksom Sverige och Danmark kommer Finland inom kort att lyda under GDPR fullt ut.

Certifiering för trygg och säker e-handel: Finnarna är enligt undersökning lite mer avvaktande till att lämna ut kort- och personuppgifter, så att e-handeln är säkerhetscertifierad kan vara en bra början för att vinna deras förtroende. Den mest kända typen av certifikat är ”Luotettava verkkokauppa”-certifikatet som administreras av Suomen Varmakauppa Oy men det finns också ett nyare, ”Luotettavaa toimintaa”-kvalitetsmärket, vilket är mindre känt och administreras av Verkkoteollisuus ry.

Mer information om att sälja till Finland.


Källa: Business Sweden, vilka ägs av staten och näringslivet och representeras av Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening och Utrikesdepartementet. Där hittar du massor av bra information om export, e-handel och mycket mer!

Fler artiklar på ämnet:

Sälj till andra länder i din webbutik!

Mail

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Nyhetsbrev

Anmäl er till vårt inspirerande nyhetsbrev som kommer en gång i månaden.